สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MTC มูลค่าสูงสุด 36.10 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MTC มูลค่าสูงสุด 36.10 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MTC 1 800,000 36,100 45.12
PLAT 1 4,034,457 28,241 7
ROCK 1 1,086,200 28,241 26
E1VFVN3001
2 1,000,000 21,175 21.18
TPIPL 1 8,000,000 16,480 2.06
ERW-F 1 1,371,700 10,048 7.32
AOT 1 73,000 5,238 71.76
SPRC 1 406,000 4,998 12.31
RML 1 1,000,000 1,300 1.3
MAKRO-F 2 20,000 762 38.1
BBL-F 1 54 12 218