SQ รับเงินช่วยเหลือเหตุ “เหมืองแม่เมาะ” ดินสไลด์ 49.50 ลบ.

SQ รับเงินช่วยเหลือเหตุดิน “เหมืองแม่เมาะ” สไลด์ 49.50 ลบ.

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ระบุว่า ตามที่มีเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณพื้นที่เหมืองแม่เมาะซึ่งเหตุการณ์เกิดอยู่ใกล้กับแนวระบบสายพานของบริษัท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบสายพานของงานโครงการ 8 ซึ่งบริษัทได้ขอความช่วยเหลือผลกระทบดังกล่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ว่าจ้างนั้น

ล่าสุด กฟผ. ได้พิจารณาช่วยเหลือความเสียหายจากผลกระทบดังกล่าวให้แก่บริษัท เป็นจำนวนเงิน 49.50 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มราคาค่าจ้างต่อหน่วยของปริมาณงานที่ทำในปี 2562 ในการเปิดหน้าดิน จนครบตามจำนวนเงินดังกล่าว

คำค้น