CIMBT ประเดิมโชว์งบฯ แบงก์ไตรมาส 1/62 ตัวแรก ฟันกำไรโต 92% รับรายได้พุ่ง-สำรองหนี้ฯลด

CIMBT ประเดิมโชว์งบฯ แบงก์ไตรมาส 1/62 ตัวแรก ฟันกำไรโต 92% มาที่ 325.01 ล้านบาท จากปีก่อนกำไร 168.89 ล้านบาท รับรายได้พุ่ง-สำรองหนี้ฯลด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารมีรายได้จากการดำเนินการเพิ่มขึ้น 114.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4  เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันปี 2561 เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 111.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 จากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน รวมทั้งการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 17.4

คำค้น