สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB-F มูลค่าสูงสุด 258 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB-F มูลค่าสูงสุด 258 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB-F 1 2,000,000 258,000 129
BJC 2 4,664,400 241,533 51.78
BBL 1 732,200 154,128 210.5
KTB 1 5,000,000 96,500 19.3
KKP 1 500,000 34,750 69.5
PSH 3 1,600,000 30,560 19.1
BBL-F
1 129,800 28,686 221
VGI 1 3,117,000 28,646 9.19
ROBINS
1 479,300 28,318 59.08
BDMS 1 595,300 15,175 25.49
TOA
2 411,100 12,898 31.38
TOP 2 81,200 6,910 85.1
TU 1 309,600 5,790 18.7
AOT 1 69,000 4,969 72.02
INTUCH 1 80,200 4,772 59.5
RAM 1 1,255 4,016 3,200.00
PTTGC 1 46,700 3,451 73.9
QH 1 1,400 4 3.12