LIT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

LIT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คุณดวงพร สุจริตานุวัต (ที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการ , พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี (ที่ 3 จากขวา ) รองประธานกรรมการ และ คุณสมพล เอกธีรจิตต์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.33 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พร้อมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อเติบโต 1.3 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้เพิ่มขึ้น 10-20%

คำค้น