BEAUTY ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 62

BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลรูม1,2 อาคาร E ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พลโทเผด็จ จารุจินดา ( ที่ 4 จากขวา)ประธานกรรมการ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (ที่5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (ที่ 5 จากซ้าย )กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับ ผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 898.15ล้านบาท หรือ 90.58 % ของกำไรสุทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 7 พ.ค. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 21 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลรูม1,2 อาคาร E ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

คำค้น