GPSC ลงนามสัญญาซื้อ-ขายหน่วยผลิตพลังงาน TOP

GPSC ลงนามสัญญาซื้อ-ขายหน่วยผลิตพลังงาน TOP ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร EnCo C ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาซื้อ-ขายหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU) ระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP โดย คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) กับ บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC โดย นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา)

อนึ่ง หน่วย ERU เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) ของ TOP โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 175 ตันต่อชั่วโมง มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,113 ล้านบาท โดยมี คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร EnCo C ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

คำค้น