CHAYO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

CHAYO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมคณะกรรมการระดับสูงของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายปันเพิ่มอีก 0.04 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้านี้ CHAYO จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06 บาท/หุ้น รวมทั้งปีจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น

คำค้น