“บลจ.กรุงศรี” โกยแน่บ! ขาย BEAUTY ทิ้งล็อตใหญ่เฉียด 2%

"บลจ.กรุงศรี" โกยแน่บ! ขาย BEAUTY ทิ้งล็อตใหญ่เฉียด 2% เหลือถือ 4%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 1.73% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BEAUTY ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุวิน ไกรภูเบศ 453,974,000 15.10
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 187,519,616 6.24
3. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 184,098,000 6.12
4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 83,254,100 2.77
5. นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 61,000,000 2.03
6. นายพรพงษ์ พรประภา 57,688,000 1.92
7. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 49,742,100 1.65
8. นายสงกรานต์ ชุนหวัฒนา 46,710,000 1.55
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 43,057,700 1.43
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,192,495 1.24
11. STATE STREET EUROPE LIMITED 27,572,905 0.92
12. บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 25,300,000 0.84
13. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 22,044,000 0.73
14. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 21,381,900 0.71
15. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 20,407,600 0.68
16. น.ส.ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 19,872,900 0.66
17. นายยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล 19,255,555 0.64
18. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,211,000 0.51
19. บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด 15,100,000 0.50

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2562)

คำค้น