RATCH สตาร์ทเครื่อง COD โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น 100 MW

RATCH สตาร์ทเครื่อง COD โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น 100 MW

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ระบุว่า โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 100 เมกะวัตต์ (MW) และกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 15 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดำเนินการโดยบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนทางอ้อมที่ถือหุ้นในสัดส่วน 35% ผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดนั้น ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.62

คำค้น