บอร์ดUVไฟเขียวขายหุ้น GOLD เกลี้ยงพอร์ต FPT ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ 8.50 บ./หุ้น รวม 7.76 พันลบ.

บอร์ด UV ไฟเขียวขายหุ้น GOLD เกลี้ยงพอร์ต 39.28%! FPT จ่อทำเทนเดอร์ 8.50 บ./หุ้น มูลค่ารวม 7.76 พันลบ. จ่อนำเงินจ่ายปันผล-ลงทุนขยายธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (6 มิ.ย.) เห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD จำนวน 912.83 ล้านหุ้น หรือ 39.28% ให้กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (ประเทศไทย) หรือ FPT ผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้น GOLD ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 7.76 พันล้านบาท ซึ่งภายหลังการจำหน่ายจะทำให้ GOLD สิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินค่าหุ้นดังกล่าวจาก FPT ภายในวันทำการที่ 3 นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ส.ค.62 โดยบริษัทจะรับรู้กำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการขายหุ้น GOLD ก่อนภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 2.46 พันล้านบาท และจะได้รับเงินสดจากการขายเพื่อจ่ายเงินปันผลและขยายการลงทุนในธุรกิจเดิม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมี Synergy ต่อบริษัท รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายใน GOLD

คำค้น