IRPC ประกาศเจตนารมณ์ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

IRPC ประกาศเจตนารมณ์ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงานแถลงข่าว “ผลงานและการประกาศเจตนารมณ์ PPP Plastic ปี 2 สานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” และประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม ขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะ สนับสนุนการสร้างค่านิยมใหม่ให้คนไทย สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ

ทั้งนี้ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

คำค้น