สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 14 มิ.ย.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 14 มิ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BANPU 13,300,800 192,684,830 20.75%
BTS 17,211,600 202,842,460 15.32%
KBANK 437,400 84,515,100 14.28%
SPRC 1,107,200 10,352,320 14.24%
KTB 3,255,300 63,152,820 13.84%
BEAUTY 13,880,000 61,675,600 13.22%
KCE 669,100 12,262,320 10.11%
TMB 6,025,900 12,051,799 9.94%
TKN 1,195,000 10,761,500 9.59%
GULF 311,300 33,875,050 9.35%
THAI 120,000 1,224,000 8.79%
EA 1,803,800 93,561,575 8.13%
IRPC-R 5,982,300 28,457,410 8.00%
CKP 3,928,000 26,306,980 7.96%
SCB 492,500 66,188,150 7.95%
PTG 3,412,500 58,013,950 7.86%
BDMS 3,728,400 96,324,600 7.65%
PTT 1,746,200 81,634,850 7.32%
BEC 848,200 7,952,880 7.09%
DTAC-R 357,100 18,342,400 7.01%
TFG 1,000,000 3,720,000 6.74%
KTB-R 1,579,300 30,638,420 6.71%
PTTEP 382,800 48,663,650 6.29%
SCB-R 387,300 52,093,200 6.25%
INTUCH 392,800 23,286,775 6.20%
PTTGC 941,800 59,112,125 6.19%
IVL-R 331,100 15,644,475 5.99%
AOT-R 683,700 45,469,350 5.96%
EGCO-R 68,400 21,345,400 5.92%
TRUE 4,956,400 26,276,000 5.64%
SCC 222,100 102,601,400 5.27%
ADVANC-R 185,600 36,655,300 5.24%
BH 33,100 5,700,200 5.24%
BEM 3,737,400 42,461,010 5.01%
EGCO 54,500 17,026,000 4.72%
BCP 67,400 1,988,300 4.57%
CBG 95,000 6,504,325 4.48%
PTTEP-R 271,400 34,529,100 4.46%
THAI-R 57,400 585,480 4.21%
TASCO 280,700 5,485,690 4.09%
ADVANC 141,600 27,900,750 3.99%
CPF 500,000 14,375,000 3.94%
BTS-R 4,415,500 52,104,920 3.93%
CK 311,400 8,952,750 3.91%
BBL 184,200 36,758,750 3.90%
CPN 249,600 18,742,550 3.55%
CPALL-R 678,900 56,246,975 3.53%
TCAP-R 72,400 4,093,950 3.49%
IVL 185,000 8,741,250 3.35%
AOT 380,700 25,316,550 3.32%
TISCO 57,300 5,147,550 3.01%
CPALL 568,700 47,145,850 2.96%
DTAC 141,400 7,255,200 2.77%
GULF-R 89,100 9,653,700 2.68%
HANA 45,900 1,193,400 2.60%
BJC 89,000 4,373,325 2.59%
MINT-R 118,700 4,688,650 2.59%
TRUE-R 2,256,300 11,958,390 2.57%
COM7 277,200 5,966,100 2.56%
MALEE 20,000 158,000 2.51%
MTC-R 106,000 5,942,400 2.47%
TU-R 404,500 7,637,500 2.45%
KKP 19,500 1,330,875 2.40%
PTTGC-R 364,000 22,753,225 2.39%
HMPRO-R 392,100 6,926,080 2.15%
QH 861,900 2,683,182 2.12%
SCC-R 88,600 40,882,600 2.10%
PLANB 165,300 1,119,040 2.09%
HMPRO 375,300 6,661,410 2.06%
RATCH 88,100 5,615,075 2.01%
TOP 112,300 6,794,650 1.97%
CENTEL-R 70,300 2,548,375 1.96%
WHA 8,638,100 39,150,772 1.85%
ICHI 45,000 245,250 1.83%
IRPC 1,368,500 6,503,644 1.83%
BPP 28,500 587,100 1.81%
TOP-R 86,600 5,235,150 1.52%
PLANB-R 119,700 807,975 1.51%
TOA 11,400 387,600 1.46%
CKP-R 696,100 4,663,870 1.41%
BDMS-R 635,200 16,356,400 1.30%
BLA 4,500 127,125 1.27%
BCH 50,000 830,000 1.26%
AAV 63,800 256,972 1.21%
BGRIM 49,900 1,671,650 1.21%
ROBINS 13,900 780,125 1.20%
TCAP 24,900 1,402,575 1.20%
STEC-R 47,600 1,261,400 1.17%
TTCL 10,000 86,500 1.17%
GLOBAL 68,900 1,224,360 1.16%
GPSC-R 25,600 1,512,350 1.15%
LH 401,100 4,532,430 1.04%
AP 40,000 316,000 0.97%
CHG-R 253,500 577,980 0.88%
DDD 7,500 193,125 0.88%
TU 139,500 2,631,260 0.85%
EGATIF 11,300 142,380 0.80%
ORI 100,000 770,000 0.78%
SUPER 303,000 199,980 0.70%
VGI 149,100 1,423,905 0.65%
EA-R 137,400 7,179,150 0.62%
BCPG-R 52,900 983,690 0.59%
MINT 24,000 948,000 0.52%
CHG 143,000 326,040 0.50%
UNIQ 8,900 107,620 0.43%
MTC 17,400 978,750 0.41%
GPSC 8,800 519,650 0.39%
WHA-R 1,848,400 8,249,180 0.39%
ERW 30,000 195,000 0.34%
GFPT 6,200 101,060 0.32%
BCPG 27,800 515,980 0.31%
TISCO-R 5,600 501,400 0.29%
CENTEL 8,000 290,000 0.22%
KTC 12,500 519,950 0.22%
SGP 16,700 168,670 0.22%
DIF 36,000 597,600 0.18%
TTW 7,200 100,080 0.18%
JAS 118,800 774,235 0.16%
SPALI-R 2,700 61,830 0.13%
TMB-R 73,600 146,464 0.12%
AU 15,000 168,000 0.11%
GUNKUL 103,900 326,764 0.09%
JAS-R 66,200 426,990 0.09%
UNIQ-R 1,800 21,600 0.09%
AMATA 12,000 282,000 0.04%
CPF-R 3,900 112,125 0.03%
VGI-R 5,100 48,695 0.02%