EKH เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร “บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์”

EKH เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร "บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์"

นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล-ฝ่ายการแพทย์ (ที่ 4 จากขวา) และ คุณสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ที่ 2 จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ให้การต้อนรับผู้บริหารฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

ทั้งนี้ EKH ประเมินภาพรวมธุรกิจช่วงที่เหลือในปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากคนไข้เข้ามาใช้บริการเพิ่ม และขยายศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ รวมทั้งศูนย์ต่าง ๆ และศูนย์ IVF

คำค้น