สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STEC มูลค่าสูงสุด 1.79 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STEC มูลค่าสูงสุด 1.79 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STEC 1 68,978,700 1,793,446 26
AOT 4 4,300,000 311,350 72.41
BBL-F
1 762,200 152,249 199.75
LH 2 11,400,000 126,540 11.1
EGATIF 1 6,000,000 75,600 12.6
FTREIT 1 4,000,000 63,600 15.9
WHART 1 2,900,000 49,880 17.2
KBANK-F 3 178,083 33,816 189.89
MINT 2 800,000 30,150 37.69
VGI 1 3,000,000 28,050 9.35
BEC 1 3,000,000 27,600 9.2
ORI
1 3,000,000 23,850 7.95
BANPU-F 1 1,565,500 23,639 15.1
CPNREIT 1 750,000 23,156 30.88
SAMART 2 1,500,000 14,350 9.57
CENTEL 1 250,000 9,000 36
S5013C1909D 6 12,000,000 8,346 0.7
PTG 1 400,000 7,480 18.7
S5013P1909D 3 8,000,000 5,104 0.64
TOP 1 57,900 4,040 69.78
EARTH <NP, NC> 1 6,000,000 3,960 0.66
PTT 1 65,000 3,169 48.75
GOLD 1 357,400 3,002 8.4
QH-F
1 695,800 2,139 3.07
SPRC 1 91,500 924 10.1
IEC <NP, NC> 5 14,333,332 143 0.01