OCEAN ลุยศึกษาลงทุนบริษัทพัฒนาอสังหาฯ พร้อมวางมัดจำซื้อหุ้น 50 ลบ. คาดสรุปผลส.ค.นี้

OCEAN ลุยศึกษาลงทุนบริษัทพัฒนาอสังหาฯ พร้อมวางมัดจำซื้อหุ้น 50 ลบ. คาดสรุปผลส.ค.นี้

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้มีมติอนุมัติการเข้าศึกษาลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.62 หากผลการศึกษาออกมาเป็นที่พอใจทั้งด้านการเงิน บัญชี และกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื่อขายหุ้นในบริษัทดังกล่าวต่อไป

พร้อมกันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจะต้องชำระเงินมัดจำ 50 ล้านบาทในวันที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าหุ้นที่จะซื้อขาย ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือบริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บริษัทจะได้รับเงินมัดจำดังกล่าวเต็มจำนวน

คำค้น