สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTL มูลค่าสูงสุด 40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTL มูลค่าสูงสุด 40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTL 1 2,667,000 40,005 15
CK
2 1,200,000 33,400 27.83
KCE 1 1,200,000 22,080 18.4
TOA 1 464,000 18,096 39
BBL-F 1 79,000 15,721 199
SCC 1 20,000 9,200 460
BANPU 1 300,000 4,350 14.5
GPSC13C1912A 2 5,000,000 3,250 0.65
S5013C1909D 1 2,000,000 976 0.49
KBANK-F 2 57 11 188.86