“บินไทย” จับมือตลาดหลักทรัพย์ออกบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิจ

“บินไทย” จับมือตลาดหลักทรัพย์ออกบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิจ

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และนางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อขายบัตรโดยสารสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ (THAI Corporate Plus) โดยมีนายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วยนายไพรัช ธนาชัยแสง  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานกฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

คำค้น