“SCBS” เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6

"SCBS" เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนนักลงทุนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 6 ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนรุ่นใหม่ ผลักดันให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนจนสามารถนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่ง และนำไปใช้ได้จริง รู้จักการจัดสรรเงินทุน บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบภายใต้สภาวะที่ผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการเปิดโลกการลงทุนเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักลงทุนระดับเซียนหุ้น ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดและการลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันลงทุนจริง โดยมีผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

โดยมีนายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6 รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ขยายเวลาการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งปีได้ที่ www.scbs.com/iwp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-949-1999

คำค้น