สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 73.17 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 73.17 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP 2 538,000 73,170 136
AIMCG 5 2,400,000 24,000 10
WHART 1 1,000,000 17,200 17.2
FTREIT 1 1,000,000 16,800 16.8
CBG
1 200,000 15,250 76.25
SAMART 1 500,000 5,050 10.1
AEONTS-F 3 13,000 2,977 229