TPCH ส่งบ.ย่อยเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า “การไฟฟ้านครหลวง” กำลังผลิต 9.5 MW

TPCH ส่งบ.ย่อยเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า "การไฟฟ้านครหลวง" กำลังผลิต 9.5 MW ดันกำลังผลิตรวม 116.3 WM

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการแล้ว 57.7 เมกะวัตต์ โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง 49.1 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับ PPA แล้ว 106.8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff(FiT) 83.8 เมกะวัตต์ และในรูปแบบ Adder 23 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมโครงการสยาม พาวเวอร์ แล้ว ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 116.3 เมกะวัตต์

คำค้น