สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCC-F มูลค่าสูงสุด 485.26 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCC-F มูลค่าสูงสุด 485.26 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC-F 2 1,066,500 485,258 455
PTT 2 1,806,600 86,343 47.79
SPF 2 3,000,000 70,500 23.5
TOA-F 1 1,500,000 60,938 40.62
PTTEP-F 1 439,000 59,265 135
GVREIT 3 3,018,700 50,999 16.89
STEC
1 1,800,000 47,250 26.25
KBANK-F 2 170,632 31,408 184.07
BBL-F 4 140,000 27,135 193.82
IMPACT 1 687,900 16,716 24.3
PTT-F 1 305,000 14,634 47.98
TKN 1 1,200,000 10,680 8.9
S5013P1909D
6 14,000,000 9,671 0.69
DTAC13C1908A 2 25,000,000 9,000 0.36
LH 1 388,000 4,307 11.1
IRPC 2 820,400 3,987 4.86
IVL 1 73,000 3,030 41.5
FTREIT
1 141,000 1,960 13.9
PTTE13C1911A 1 2,000,000 1,180 0.59
PSL 1 10,000 92 9.2
TCAP 1 1,000 56 55.5