สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EA มูลค่าสูงสุด 238.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EA มูลค่าสูงสุด 238.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
EA 1 5,000,000 238,750 47.75
BBL 1 757,800 126,553 167
BBL-F 1 544,600 92,174 169.25
QH 1 8,779,800 26,252 2.99
BJC
1 176,000 9,888 56.18
KBANK-F 1 10,000 1,570 157