สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 245.39 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 245.39 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
EA 2 5,136,200 245,390 47.78
BBL 1 757,800 126,553 167
KBANK-F 3 766,300 119,974 156.56
INTUCH 1 1,868,200 114,900 61.5
PTT 5 2,150,000 101,423 47.17
BBL-F
1 544,600 92,174 169.25
KBANK
2 344,300 53,882 156.5
BTS 1 3,500,000 44,552 12.73
IVL 2 1,109,200 44,109 39.77
BKD 1 15,000,000 42,000 2.8
VGI23C1911A 4 15,000,000 26,325 1.76
QH 1 8,779,800 26,252 2.99
PTTGC
6 434,000 26,000 59.91
CPALL 6 256,400 22,085 86.13
WHART 1 1,000,000 17,400 17.4
CPF-F 1 367,000 10,829 29.51
BANPU 4 770,700 10,222 13.26
BJC 1 176,000 9,888 56.18
CPN 2 131,300 8,764 66.75
CENTEL 1 204,400 6,490 31.75
TOP 1 50,300 3,393 67.46
TOP-F 1 49,200 3,199 65.01
SPRC <XD> 1 193,900 1,619 8.35
IRPC 1 212,200 836 3.94
S5013P1909A 1 4,000,000 804 0.2
S5013C1909A 1 2,000,000 460 0.23