หุ้นเด่น เทคนิคสวย – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

หุ้นเด่น เทคนิคสวย - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ส.ค.62

JMART (11.90 บาท)

สัญญาณ:ซื้อ

เครื่องชี้:ดี

แนะนํา: เก็งกําไรเร็ว

ความเห็น: แรงเหวี่ยง 12.50; ให้ขายตดขาดทุนหากราคาตํ่ากว่า 11.60

 

KTC* (46 บาท)

สัญญาณ:ซื้อ

เครื่องชี้:ดี

แนะนํา: เก็งกําไรเร็วความเห็น: แรงเหวี่ยง 47.25; ให้ขายตัดขาดทุนหากราคาตํ่ากว่า 45.25

 

SGF (1.18 บาท)

สัญญาณ:ซื้อแนวรับ

เครื่องชี้:กลาง-ดี

แนะนํา: เก็งกําไรเร็ว

ความเห็น: แรงเหวี่ยง 1.25; ให้ขายตดขาดทุนหากราคาตํ่ากว่า 1.16