TRITN ควักเงิน 150 ลบ.ลงทุน “โรงไฟฟ้าหนองรี” ชู IRR สูง 15% คืนทุนภายใน 7 ปี

TRITN ควักเงิน 150 ลบ.ลงทุน “โรงไฟฟ้าหนองรี” ชู IRR สูง 15% คืนทุนภายใน 7 ปี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด จำนวน 150 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 1,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ภายหลังการเพิ่มทุนเป็น 200 ล้านบาท

โดยการลงทุนตามกลยุทธ์ธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเน้นลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อสร้างรายได้และกำไรที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรายได้ที่มาจากธุรกิจก่อสร้างซึ่งมีความผันผวนสูง เนื่องจากลักษณะของธุรกิจดังกล่าวนั้น บริษัทจะรับรู้รายได้เพียงครั้งเดียวในการดำเนินงานแต่ละโครงการ

สำหรับ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยผลิตจาก น้ำวีนัส ซึ่งเป็นน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาล ในกลุ่มโรงงานน้ำตาล ในบริเวณ 19 กม. จากโรงไฟฟ้า มาผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหนองรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี กำลังการผลิตรวม 3.6 เมกกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จำนวนสูงสุด 3 เมกกะวัตต์ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีและขยายได้ต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากสัญญาของโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และสัญญา Solar Farm โดยสัญญาฉบับนี้ได้รับอัตราค่าไฟฐาน 4.2243 บาท และค่าไฟส่วนเพิ่ม (Adder) จำนวน 0.30 บาท รวมเป็น 4.5243 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปีนับจากวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้า (COD)

โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าหนองรีได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังที่ 3 เมกกะวัตต์เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 โดยรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้า ประมาณเดือนละ 5.3 ล้านบาท รายได้ต่อปีประมาณ 65 ล้านบาท กำไรต่อเดือนประมาณ 2.1 ล้านบาท โดย IRR จากการลงทุนของโครงการประมาณ 15% และคืนทุนภายในระยะเวลา 7 ปี

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ทาง TRITN จะเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าหนองรี บริษัทได้ทำ Due diligence เพื่อตรวจสอบข้อมูลและความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆโดยที่ปรึกษาอิสระภายนอก ทั้งด้าน บัญชี ภาษี กฎหมาย เทคนิค และการประเมินมูลค่ากิจการ โดยการทำรายการครั้งนี้ มีบริษัทที่ชำนาญการเข้าทำสัญญาเพื่อบริหารจัดการโรงไฟฟ้า (O&M) และรับประกันรายได้จากการขายไฟฟ้า ให้อยู่ในระดับเป้าหมายให้เป็นไปตามที่ TRITN ต้องการ

คำค้น