ลิขิต

วันนี้เป็นวันแกซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะพบกับความสำเร็จได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าธุรกิจต่าง ๆ ควรค่อยทำค่อยไปอย่าหักโหมมาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตที่ดีเลิศก็จะพบกับความสุข โชคลาภพอมี แต่ระวังเรื่องเงินทองหรือการคบเพื่อน

โหงวเฮ้งหุ้น

ขาดลิขิตย้ำเตือนจึงเลือนลบ

โง่บอดกลบทับอุราพาถลำ

ต้นรักผลิแต่เพิกเฉยละเลยคำ

พฤษภย้ำก็เพียงเพ่งไม่เบ่งบาน

วันนี้เป็นวันแกซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะพบกับความสำเร็จได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าธุรกิจต่าง ๆ ควรค่อยทำค่อยไปอย่าหักโหมมาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตที่ดีเลิศก็จะพบกับความสุข โชคลาภพอมี แต่ระวังเรื่องเงินทองหรือการคบเพื่อน

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PSH หรือ EPCO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ DDD และ MILL

คติวันนี้ “รู้จักแบ่งเวลาและหน้าที่ ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมบ้าง”