พอ

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาวจะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ส่วนธุรกิจวันนี้ ท่านดีเด่นก็อาจจะชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จงอย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการหรือโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปอย่างมากและมั่นคง

โหงวเฮ้งหุ้น

เมื่อมีจงรู้จักให้

เมื่อได้จงรู้จักพอ

เมื่อขอจงรู้คุณค่า

ถึงเวลาก็ต้องไป

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาวจะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ส่วนธุรกิจวันนี้ ท่านดีเด่นก็อาจจะชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จงอย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการหรือโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปอย่างมากและมั่นคง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ RBF หรือ KBANK

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ JCKH และ THANA

คติวันนี้ “มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมาย นั่นคือความล้มเหลว”