“เสี่ยเจริญ” รับคืนหุ้น “กรีนชู” ดันสัดส่วนถือ AWC ทะลุ 27%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหลักทรัพย์ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC โดย นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.2593% และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 27.5624% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.2593% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้การได้มาซึ่งหุ้น AWC ของนาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นการได้รับหุ้นคืนจากการให้ยืมหุ้นเพื่อส่งมอบให้ผู้จองซื้อในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 1,043 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.25% ซึ่งเป็นการได้รับคืนจากการให้ยืมหุ้นเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ทำให้ภายหลังการได้มาหุ้นครั้งนี้จะถือหุ้น จำนวน 8,819.99 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 27.56%

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 9,060,000,000 29.27
2. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี 7,776,999,880 25.12
3. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี 6,120,000,000 19.77
4. MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD. 2,403,000,000 7.76
5. UBS SECURITIES PTE. LTD. 1,637,000,000 5.29

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/10/2562)

ด้านราคาหุ้น AWC ล่าสุด ณ เวลา 11.19 อยู่ที่ระดับ 6 บาท ปรับตัวลดลง 0.05 บาท หรือ 0.83% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 196.25 ล้านบาท

คำค้น