SABINA ร่วมงาน Opportunity Day

SABINA ร่วมงาน Opportunity Day

บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และ ดวงดาว มหะนาวานนท์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจช่องทางใหม่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนในงาน Opportunity Day โดยผลประกอบการงวด 9 เดือนแรก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 316.6 ล้านบาท เติบโต 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ยอดส่งออกสินค้าแบรนด์ “ซาบีน่า” ไปยังประเทศกลุ่ม CLMV เพิ่มขึ้นถึง 102% จากการเติบโตของยอดขายในประเทศเวียดนาม

คำค้น