RBF เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน

RBF เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ ณ บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย ซอยลาดพร้าว 101 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อเร็วๆนี้

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท และทีมงาน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจและรับฟังข้อมูล ณ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ซอยลาดพร้าว 101 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น