สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TLGF มูลค่าสูงสุด 70.30 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TLGF มูลค่าสูงสุด 70.30 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TLGF 2 3,000,000 70,300 23.43
ASP 2 39,310,000 68,793 1.75
EGCO 1 200,500 68,170 340
GVREIT 1 3,000,000 48,300 16.1
CPNREIT
1 1,200,000 39,900 33.25
DTAC 1 655,400 33,979 51.85
FTREIT 1 1,000,000 15,500 15.5
BDMS 1 254,700 6,278 24.65