หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่25ธ.ค.62

IRPC(ต่อเนื่อง)

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อเมื่อสามารถ Break 3.70 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อที่จะมี Target แรกที่บริเวณ 4.28 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ      3.68          3.62

แนวต้าน     3.86          3.96

Stop Loss  3.58

 

BH(ต่อเนื่อง)

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อเมื่อสามารถ Break 143.00 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อที่จะมี Target แรกที่บริเวณ 174.50 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ      147.00        145.00

แนวต้าน     156.00        165.00

Stop Loss  140.00

 

CPF

ระดับราคากำลังไต่ระดับสูงขึ้นตามสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นตั้งแต่ Break 27.00 ขึ้นมาและจะมี Target แรกของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 30.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ      27.50         27.00

แนวต้าน     29.00         30.00

Stop Loss  26.00

 

ESSO(ต่อเนื่อง)

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อเมื่อสามารถ Break 8.50 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อที่จะมี Target แรกที่บริเวณ 10.40 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ      8.60          8.50

แนวต้าน     9.35          10.35

Stop Loss  8.30