TMB แจ้งงบฯปี 62 กำไร 7.22 พันลบ. รายได้ดอกเบี้ยโต-สำรองหนี้สูญลด

TMB แจ้งงบฯปี 62 มีกำไร 7.22 พันลบ.-รายได้ดอกเบี้ยพุ่ง-สำรองหนี้สูญลดฮวบ!

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมมีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ 8,097.75 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 9,337.59 ล้านบาท โดยในปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยปี 2562 อยู่ที่ 39,836.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 35,128.35 ล้านบาท ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการปี 2562 อยู่ที่ 11,342.97 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 12,763.65 ล้านบาท

ด้านการตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าปี 2562 อยู่ที่ 10,336.85 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 16,100.37 ล้านบาท โดยเป็นการตั้งสำรองฯของธนาคารธนชาตเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานการเงินธนาคารภายหลังการรวมกิจการธนาคารยังคงตั้งสำรองฯอย่างรอบคอบ