Gossip บจ.ดัง : ผถห.ใหญ่ IRPC กอดหุ้นแน่น!

Gossip บจ.ดัง : ผถห.ใหญ่ IRPC กอดหุ้นแน่น!

หลังจากราคาหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี หรือ IRPC ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง

สร้างความแพนิกให้กับนักลงทุน และผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากจนเกิดปรากฏการณ์เทขาย!

แต่เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายหุ้นตั้งแต่ต้นปี ต้องขอบอกเลยว่าไม่พบการทำรายของของกลุ่มผถห.ใหญ่สักราย

และเมื่อย้อนกลับไปปี 48 จะเห็นว่ากลุ่ม ปตท. ได้เข้าซื้อหุ้น IRPC ถึง 31.50% โดยมีต้นทุนเพียง 3.30 บ./หุ้น

ขณะที่ปี 61 ยังได้เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 9.54% ด้วยต้นทุน 7.10 บาทต่อหุ้น

เห็นแบบนี้แล้วก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อย เพราะผถห.ใหญ่กอดหุ้นแน่นขนาดนี้…มันแปลได้ว่ายังมีความเชื่อมั่นใจตัวบริษัทน่ะซิจ๊ะ!

คำค้น