สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 20 ก.พ.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 20 ก.พ.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PR9 121,500 953,775 41.27%
WORK 170,900 1,982,440 15.87%
BCPG 401,900 6,628,040 15.37%
SGP 333,800 2,895,490 14.39%
PTTGC-R 1,783,100 88,843,225 13.50%
KTB-R 3,000,000 47,700,000 12.85%
KTB 2,911,200 46,268,080 12.47%
KTC 601,100 24,786,250 11.88%
SCB-R 4,389,500 430,310,450 11.80%
VGI 790,000 6,631,415 10.63%
CPF 2,722,300 78,203,200 10.61%
THAI 387,500 2,001,860 9.26%
PTT 5,325,100 234,842,275 9.00%
ORI 840,900 5,102,210 8.99%
BEAUTY 15,788,100 40,609,044 8.50%
ESSO 1,090,200 7,638,410 8.15%
BLA 52,800 977,400 8.12%
SPALI-R 185,700 3,175,470 7.94%
JASIF 709,000 6,806,400 7.92%
GLOBAL 388,800 5,433,290 7.79%
QH 1,830,900 4,619,920 7.76%
MINT-R 543,300 17,310,225 7.04%
EA-R 729,300 33,391,350 6.71%
GFPT 70,000 784,000 6.70%
SCC-R 151,000 54,538,200 6.70%
ADVANC 528,100 109,302,800 6.26%
IVL 1,295,700 39,296,900 6.25%
GULF-R 480,900 85,765,150 6.21%
INTUCH-R 807,600 46,628,350 6.13%
CBG 220,000 19,396,000 6.09%
BANPU 761,700 7,531,475 6.08%
EGCO-R 85,800 25,192,200 6.07%
PTTEP-R 611,200 76,946,450 5.92%
RATCH-R 379,900 23,889,875 5.92%
INTUCH 747,000 43,006,150 5.67%
KBANK 1,051,200 142,786,200 5.62%
CENTEL 229,400 4,846,380 5.53%
SPRC 953,100 8,394,285 5.38%
AOT 9,913,500 631,623,650 5.37%
COM7 531,000 13,144,580 5.30%
HMPRO-R 888,200 12,392,260 5.30%
GULF 408,500 72,962,950 5.27%
GUNKUL 1,158,000 2,997,740 5.26%
STA 550,100 6,866,250 5.12%
TOP-R 714,500 37,670,325 5.11%
ADVANC-R 429,300 88,621,900 5.09%
TU-R 761,000 12,023,800 5.07%
TMB 21,417,300 28,966,328 4.98%
MAJOR-R 150,700 3,449,210 4.74%
TRUE 2,617,700 9,837,354 4.68%
BCP 139,200 3,670,600 4.63%
CPALL-R 1,850,800 130,572,275 4.62%
QH-R 1,064,200 2,681,784 4.51%
AU 100,000 900,000 4.49%
PTTEP 463,600 58,436,800 4.49%
CPALL 1,780,500 126,767,900 4.44%
BBL 341,100 48,062,350 4.40%
DTAC 255,300 9,978,175 4.32%
HANA 106,300 3,602,525 4.31%
CPN-R 271,300 16,278,000 4.21%
BGRIM 889,400 45,228,225 4.20%
EPG 445,300 2,164,858 4.04%
BEM 3,570,600 38,556,950 4.01%
BJC-R 181,500 7,017,550 4.00%
CHG 1,080,400 2,840,078 3.95%
BBL-R 300,400 42,081,350 3.88%
TISCO 88,400 9,083,250 3.86%
SAWAD 432,500 30,218,950 3.84%
BH 58,600 7,589,150 3.81%
BCP-R 112,800 2,962,400 3.76%
KCE 1,504,600 36,508,170 3.74%
MINT 285,200 9,108,675 3.70%
LH 641,800 6,007,360 3.66%
OSP-R 388,000 16,661,850 3.66%
BTS 1,496,000 19,186,940 3.64%
TCAP 145,300 8,018,000 3.47%
TISCO-R 78,800 8,116,400 3.44%
WHA 2,411,400 8,105,118 3.36%
BCH-R 153,800 2,313,380 3.35%
GPSC 838,400 59,833,525 3.29%
BH-R 50,100 6,522,500 3.26%
BEC 81,100 417,165 3.19%
SCC 71,700 25,741,400 3.18%
GPSC-R 800,300 57,306,225 3.14%
CK-R 415,900 8,472,700 3.04%
RS 99,300 1,042,650 3.01%
AMATA-R 308,400 5,015,290 2.92%
AMATA 293,900 4,802,900 2.79%
CKP-R 247,500 1,001,350 2.78%
SAT 20,000 268,000 2.78%
AAV 802,700 1,335,778 2.77%
HMPRO 455,400 6,354,900 2.72%
IVL-R 561,400 16,895,900 2.71%
KBANK-R 500,900 67,409,800 2.68%
TOP 374,400 19,734,575 2.68%
DTAC-R 151,900 5,958,950 2.57%
BPP 121,600 1,807,840 2.52%
AOT-R 4,609,800 292,590,650 2.50%
CPN 152,000 9,153,975 2.36%
SPALI 54,400 934,240 2.33%
KKP 69,900 4,801,700 2.24%
RATCH 141,800 8,863,925 2.21%
TRUE-R 1,221,300 4,584,226 2.18%
MEGA-R 41,100 1,161,075 2.17%
TPIPP 192,600 875,414 2.14%
TU 318,700 5,022,160 2.12%
PTG 290,000 4,550,000 2.10%
BJC 94,800 3,632,650 2.09%
JAS 860,200 4,644,900 2.08%
OSP 220,600 9,467,350 2.08%
STEC 315,400 5,077,940 2.08%
GUNKUL-R 449,200 1,162,748 2.04%
SAWAD-R 229,300 16,108,325 2.04%
MTC 350,300 21,045,150 1.97%
PTTGC 259,800 12,920,975 1.97%
BGRIM-R 401,900 20,703,900 1.90%
CK 259,800 5,284,550 1.90%
SCB 699,400 68,466,525 1.88%
TTW 43,800 629,260 1.87%
IRPC 2,729,000 7,772,040 1.81%
GLOBAL-R 87,700 1,222,900 1.76%
BDMS 453,900 11,188,300 1.71%
KKP-R 52,500 3,612,525 1.68%
TASCO 411,000 9,051,610 1.66%
PTT-R 976,800 42,926,225 1.65%
MALEE 5,000 31,250 1.53%
HANA-R 33,500 1,138,175 1.36%
COM7-R 132,500 3,262,960 1.32%
TKN 123,600 1,144,800 1.28%
EA 138,400 6,314,275 1.27%
MAJOR 40,000 920,500 1.26%
VIBHA 75,000 119,250 1.22%
DCC 30,000 54,900 0.96%
UNIQ 7,700 55,585 0.95%
TAE 200,000 604,000 0.87%
CHG-R 222,900 584,176 0.81%
IRPC-R 1,167,200 3,314,972 0.77%
TASCO-R 184,400 4,087,440 0.74%
EGCO 9,800 2,897,400 0.69%
SUPER 494,900 247,450 0.66%
JAS-R 250,000 1,337,500 0.60%
BLAND-R 39,500 48,980 0.59%
ERW 50,000 218,000 0.58%
DIF 48,800 829,600 0.57%
MTC-R 86,900 5,172,025 0.49%
TOA 19,200 621,150 0.49%
SNC 2,100 19,965 0.47%
PLANB-R 147,600 892,980 0.45%
BCH 20,000 300,000 0.44%
PSL 34,700 192,480 0.42%
DOHOME 30,000 259,500 0.38%
BDMS-R 70,300 1,729,380 0.27%
PRM 20,000 113,000 0.27%
MEGA 4,000 111,000 0.21%
AWC 30,000 168,000 0.19%
TMB-R 743,000 997,787 0.17%
EGATIF 5,100 66,300 0.16%
SAPPE 1,400 24,360 0.16%
PLANB 50,000 302,500 0.15%
PTG-R 20,000 315,010 0.15%
STPI 5,500 32,450 0.13%
LH-R 17,100 159,885 0.10%
JMT 7,500 162,750 0.09%
WHA-R 67,400 226,464 0.09%
MC 2,000 21,600 0.06%
TQM 1,500 117,750 0.05%
TVO-R 400 11,700 0.05%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น