BAY แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กร

BAY นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ประกาศแต่งตั้ง นายพูนสิทธิ์  ว่องธวัชชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กร

นายพูนสิทธิ์ดูแลรับผิดชอบสายงานสื่อสารองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร และฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม หลังจากการรับตำแหน่งใหม่ นายพูนสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการ The LEAD Asia (Leadership Enterprise-Wide Accelerated Development) ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารของ MUFG จากทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งกรุงศรีได้เข้าร่วมเป็นปีแรก

ปัจจุบันนายพูนสิทธิ์ อายุ 44 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวแฮมเชียร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) และปริญญาโทสาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

อนึ่ง นายพูนสิทธิ์เข้าร่วมงานกับธนาคารในปี 54 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และในปี 57 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรในปัจจุบัน

คำค้น