สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 30 มี.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BH 174,600 19,150,800 11.17%
E1VFVN3001 26,900 383,057 9.24%
DEMCO 20,000 25,200 6.37%
TMB 7,187,300 5,713,586 5.96%
BANPU 1,100,000 5,635,000 5.34%
PTT 4,736,000 138,133,600 4.90%
MBK 20,000 263,000 4.79%
SEAFCO 54,000 200,880 4.18%
PTTEP 710,700 44,320,825 4.06%
AOT 1,250,100 62,013,200 3.87%
GULF-R 274,800 40,718,700 3.53%
EA 170,000 5,593,750 3.41%
SGP 35,000 266,000 3.30%
ADVANC 289,500 57,385,400 3.22%
KTB 1,100,000 12,110,000 3.14%
AOT-R 1,000,000 49,600,000 3.09%
THAI 80,000 246,200 3.06%
SCC 90,300 28,355,900 3.03%
BEAUTY 1,000,000 1,190,000 2.86%
THG 10,000 176,000 2.60%
PTTGC-R 550,000 14,950,000 2.32%
TIP 5,800 109,630 2.20%
CBG 50,000 2,962,500 2.01%
TU 322,000 4,334,800 1.83%
GULF 140,400 20,798,700 1.80%
MTC 176,800 6,074,075 1.72%
MBK-R 6,800 89,820 1.63%
PTTGC 370,000 10,225,000 1.56%
THANI 60,300 241,406 1.54%
HMPRO 311,000 3,336,400 1.48%
TRUE-R 3,250,000 9,920,000 1.34%
PTTEP-R 231,500 14,375,250 1.32%
TASCO 46,900 781,080 1.21%
BAFS 2,000 37,000 1.20%
ICHI 38,000 148,960 1.20%
CPF 400,000 9,620,000 1.17%
MINT 579,000 9,166,900 1.13%
CPALL 270,000 16,230,000 1.11%
CPN 112,000 4,509,250 1.08%
TISCO 70,000 4,732,500 1.05%
CK 40,800 595,680 0.92%
IVL 200,000 3,820,000 0.92%
BTS 265,200 2,333,760 0.90%
BGRIM 117,100 4,589,900 0.89%
BJC 40,000 1,610,000 0.86%
LH 240,000 1,518,000 0.86%
SPALI 25,000 360,000 0.81%
GPSC-R 107,900 5,941,825 0.80%
KBANK 165,900 14,222,475 0.80%
MAJOR 8,500 110,650 0.80%
KCE 95,000 1,229,500 0.78%
BDMS 225,000 4,220,300 0.77%
TOP 100,000 2,875,000 0.70%
BCPG 18,500 218,300 0.67%
CRC 173,000 4,462,000 0.56%
GPSC 76,200 4,198,750 0.56%
BEM 359,900 2,672,250 0.55%
BBL 40,000 3,812,500 0.53%
COM7 75,000 1,127,500 0.49%
ADVANC-R 43,500 8,644,750 0.48%
AAV 100,000 103,500 0.47%
PTG 105,000 952,750 0.44%
RATCH 30,000 1,685,000 0.44%
SCB 57,800 3,731,225 0.40%
TKN 51,400 267,280 0.39%
DTAC 16,900 604,300 0.38%
EGCO-R 5,800 1,310,500 0.37%
KTC 29,000 739,500 0.35%
EGCO 5,000 1,125,000 0.32%
IRPC 145,000 295,800 0.32%
ORI 15,000 49,500 0.31%
PSL 25,000 60,000 0.31%
PLANB 100,000 274,000 0.27%
DTAC-R 11,700 432,900 0.26%
TRUE 554,000 1,697,780 0.23%
SAWAD 31,000 1,262,000 0.21%
INTUCH 20,000 980,000 0.19%
TCAP-R 11,100 374,350 0.18%
JMT 20,000 248,000 0.16%
OSP 10,300 363,000 0.15%
BJC-R 6,700 264,900 0.14%
AWC 50,000 157,200 0.13%
SAWAD-R 17,500 701,975 0.12%
INTUCH-R 11,000 539,000 0.11%
AMATA 10,000 97,000 0.06%
CPN-R 5,300 218,625 0.05%
HANA-R 700 14,350 0.03%
RATCH-R 2,300 129,375 0.03%
JAS 25,000 113,500 0.02%
SCB-R 1,700 108,950 0.01%
STA 2,000 22,200 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น