ตลท.แขวน “H” หุ้น TPIPL สั่งแจงข้อมูลบิ๊กล็อตก้อนใหญ่ 47.34%

ตลท.แขวน "H" หุ้น TPIPL สั่งแจงข้อมูลบิ๊กล็อตก้อนใหญ่ 47.34%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย H หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) หลักทรัพย์ TPIPL จำนวน 9,080,416,000 หุ้น หรือ 47.34% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

โดยรายการดังกล่าวอาจนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ TPIPL โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงของรายการดังกล่าวจาก TPIPL

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TPIPL เป็นการชั่วคราวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว

อนึ่งวานนี้ (1 เม.ย.) มีรายการซื้อขายกระดานรายใหญ่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL จำนวน 10 รายการ ปริมาณ 9,080,416,000 หุ้น มูลค่ารวม 1.01 หมื่นล้านบาท ราคาเฉลี่ย 1.11 บาท โดยเป็นราคาเท่ากับกระดานซื้อขายวานนี้ ซึ่งปิดตลาดที่ระดับ 1.11 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.01 หมื่นล้านบาท

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้น TPIPL อันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 4,533,091,650 23.63
2. บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด 2,807,342,160 14.64
3. นาย นเรศ งามอภิชน 1,182,200,000 6.16
4. นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ 874,626,240 4.56
5. นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ 867,122,740 4.52

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2563)

คำค้น