สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 เม.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 2 เม.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CENTEL 275,000 4,090,000 16.74%
ERW 400,000 934,000 7.15%
MTC-R 2,118,800 67,505,650 6.30%
BTS 2,461,200 21,794,120 5.82%
THAI 133,900 431,094 4.66%
PCSGH 100,000 437,000 4.45%
KTC 428,600 11,132,900 3.94%
GFPT 105,300 892,550 3.90%
PTTEP 2,347,000 172,298,650 3.68%
HMPRO 1,012,300 11,089,660 3.01%
CPF 1,513,600 38,408,580 2.70%
CBG 144,500 9,056,375 2.69%
PSH 55,000 506,000 2.65%
MTC 806,600 25,600,000 2.40%
ADVANC 184,800 36,555,200 2.21%
COM7 250,000 4,010,000 1.88%
AOT 636,900 31,754,550 1.76%
TTW 100,000 1,300,000 1.34%
TISCO 120,000 8,210,000 1.33%
CPALL 405,000 24,568,750 1.31%
GULF 104,000 15,581,750 1.31%
SCC 62,000 19,600,000 1.26%
PTT 2,682,400 86,367,300 1.14%
PTTGC 969,800 32,624,300 1.11%
KBANK 155,400 13,644,750 1.08%
AWC 382,800 1,330,896 1.00%
MINT 262,000 4,302,100 0.81%
BCP-R 52,800 900,840 0.80%
BJC 42,000 1,643,500 0.71%
BBL 86,600 8,403,600 0.70%
MINT-R 220,000 3,624,070 0.68%
JMT 75,000 1,000,000 0.63%
INTUCH 61,000 3,019,500 0.62%
TOP 284,900 9,841,300 0.59%
CRC 135,000 3,778,750 0.55%
KTB 386,500 4,406,100 0.55%
BDMS 203,000 3,948,200 0.53%
BAFS 1,200 22,320 0.52%
TU 107,100 1,499,400 0.38%
CPN 20,000 820,000 0.36%
GPSC 58,500 3,307,625 0.34%
BCP 20,000 344,000 0.30%
BH 4,600 522,700 0.30%
GLOBAL 10,700 95,230 0.30%
HANA 10,000 225,000 0.30%
TTA 50,000 122,000 0.30%
IVL 237,200 5,325,250 0.28%
SGP 5,000 38,250 0.27%
BGRIM 36,500 1,489,625 0.24%
TCAP-R 14,100 461,775 0.23%
ORI 25,600 93,696 0.22%
BANPU 148,800 847,230 0.21%
SAWAD 39,900 1,547,650 0.20%
BPP 10,000 120,000 0.18%
SCB 24,000 1,628,500 0.18%
TASCO 6,000 101,600 0.16%
LH 57,900 381,540 0.15%
TRUE 146,400 457,928 0.13%
PTG 45,000 424,500 0.09%
KCE 26,000 368,600 0.06%
IRPC 250,000 572,000 0.05%
PTTGC-R 37,600 1,304,200 0.04%
RATCH 2,000 115,000 0.04%
THANI 102,500 335,270 0.04%
BEM 12,900 98,685 0.03%
CPN-R 1,900 77,425 0.03%
ADVANC-R 1,700 335,750 0.02%
INTUCH-R 2,200 107,800 0.02%
JAS 12,000 61,200 0.02%
DTAC 1,000 39,125 0.01%
DTAC-R 1,000 38,750 0.01%
OSP 500 17,500 0.01%
SPRC 10,000 48,200 0.01%
GULF-R 200 30,300 0.00%
IRPC-R 11,400 24,852 0.00%
MAJOR 100 1,360 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น