สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ JCK มูลค่าสูงสุด 60.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ JCK มูลค่าสูงสุด 60.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
JCK 2 100,080,000 60,048 0.6
MTC 1 1,500,000 48,750 32.5
PTT 4 1,200,000 42,600 35.5
KCE 1 2,500,000 35,500 14.2
BEM 2 3,600,000 27,360 7.6
AOT 4 500,000 26,275 52.55
PTTEP 3 260,000 18,775 72.21
RML-F
1 35,000,000 16,800 0.48
PTTGC
3 411,600 15,516 37.7
WHA 2 5,265,400 12,952.88 2.46
SCC 2 40,100 12,272 306.05
PTT13C2009A 1 20,000,000 12,170 0.61
ADVANC 1 60,000 11,880 198
CPF 2 400,000 10,100 25.25
CPALL 2 162,300 9,969 61.42
RML 1 19,000,000 9,120 0.48
GULF13C2009A 1 5,000,000 5,200 1.04
THANI
1 1,460,000 4,789 3.28
PRINC 1 1,800,000 4,500 2.5
SAWAD
1 100,000 4,057 40.57
SUPER
1 10,000,000 3,800 0.38
GPSC 1 58,000 3,770 65
BGRIM 1 64,800 2,835 43.75
BLAND 1 3,000,000 2,610 0.87
SCB 1 31,500 2,323 73.75
MINT 1 107,100 1,992 18.6
BH 1 8,100 956 118
HMPRO
1 75,400 920 12.2
TWZ 2 11,695,400 585 0.05
KBANK
1 2,000 187 93.51
EA-F 1 100 4 35
SAWAD-F 1 83 3 41.75
PTT-F 1 57 2 38.25
CPALL-F 1 34 2 62.5
PTTGC-F 1 52 2 38
BJC-F 1 48 2 41
PTTEP-F 1 20 2 86.75
HMPRO-F 1 62 1 12.2
TOP-F 1 17 1 39
STA-F 1 40 0 11
BDMS-F
1 12 0 20.2