“การบินไทย” เราจะไม่ทิ้งกัน เพราะเรา…รักคุณเท่าฟ้า!

"การบินไทย" เราจะไม่ทิ้งกัน เพราะเรา...รักคุณเท่าฟ้า!

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI “ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีของการให้บริการ การบินไทยได้พาผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาดิติเนทางด้วยบริการเอื้องหลวงสู่จุดหมายทั่วโลก กล่าวกันว่าในทุกวินาทีใน 24 ชั่วโมง จะต้องมีเครื่องบินของการบินไทยบินอยู่บนผืนฟ้ากว้าง พนักงานการบินไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ให้บริการผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

แม้ว่าในวันนี้ การบินไทยและคนไทยทั้งประเทศจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน และเมื่อสถานการณ์ของโรคระบาดนี้คลี่คลายลง การบินไทยจะกลับมาทำการบินอีกครั้งในฐานะสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป

ขอบคุณทุกความรักและกำลังใจที่มอบให้การบินไทยตลอดมา เราจะไม่ทิ้งกัน เพราะเรา… รักคุณเท่าฟ้า และขอสัญญา… ว่าจะรักตลอดไป”

คำค้น