STI ปิดดีลซื้อหุ้น “เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ” 344.25 หุ้น มูลค่า 275 ลบ.

STI ปิดดีลซื้อหุ้น "เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ" 344.25 หุ้น มูลค่า 275 ลบ.

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด (STV) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) จำนวน 344,250 หุ้น หรือคิดเป็น 63.75% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AEC ในราคาหุ้นละ 799 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 275.06 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 นั้น

ล่าสุด ในวันนี้ (30 เม.ย.63) STV ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 344,250 หุ้น หรือคิดเป็น 63.75% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AEC จากผู้ขายเสร็จสมบูรณ์ โดย STV ได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์หุ้นสามัญของ AEC จากผู้ขาย และชำระเงินค่าซื้อขายหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

คำค้น