สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PRM มูลค่าสูงสุด 682.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PRM มูลค่าสูงสุด 682.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PRM 2 105,000,000 682,500 6.5
CPALL-F 3 1,826,500 127,398 69.75
CBG 2 1,000,000 91,500 91.5
BBL
2 948,200 89,527 94.42
PTTEP 5 712,000 58,417 82.05
EGCO 2 124,000 34,226 276.02
DIF 1 2,000,000 31,800 15.9
KTB 2 3,116,000 31,160 10
IMPACT
1 2,000,000 30,400 15.2
BSET100 2 2,729,200 22,775 8.35
AOT 3 396,000 22,764 57.48
RS
1 1,119,800 12,878 11.5
SCB
3 182,100 12,115 66.53
TFFIF 1 1,000,000 11,200 11.2
PTT13C2009A 1 25,000,000 10,750 0.43
BDMS 2 502,800 9,927 19.74
KBANK 1 80,000 6,640 83
BTS 1 500,000 5,800 11.6
ADVANC 1 30,000 5,700 190
MTC 1 100,000 5,000 50
CPALL 1 70,000 4,883 69.75
SMT 1 4,500,000 4,185 0.93
PTTGC
1 80,000 3,700 46.25
TMB 1 4,000,000 3,680 0.92
PF 1 9,000,000 3,150 0.35
IRPC 1 506,400 1,428 2.82
IVL
1 33,300 941 28.25
SST 1 32,800 93 2.85
BBL-F 1 71 7 94.5
KBANK-F 1 1 0 82.5