ไปตัวเปล่า

วันนี้เป็นวันหยิมสุก ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าคงดำเนินไปด้วยความมั่นคง จงอย่าเสี่ยง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันคนที่ดวงตกจะพบกับความยุ่งยากลำบาก วิ่งเต้นไปมา ผลรับไม่คุ้มเหนื่อย ทำอะไร อย่ารีบร้อนระวังจะสะดุดขาเอง สะเดาะเคราะห์บ้าง ชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่านี้

โหงวเฮ้งหุ้น

ขาดไปบ้างแหว่งบ้างก็ช่างเถิด

ก่อนกำเนิดเกิดมาหามีไม่

จะแก่งแย่งแข่งขันกันทำไม

ท้ายที่สุดเอาอะไรไปมิได้เลย

วันนี้เป็นวันหยิมสุก ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าคงดำเนินไปด้วยความมั่นคง จงอย่าเสี่ยง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันคนที่ดวงตกจะพบกับความยุ่งยากลำบาก วิ่งเต้นไปมา ผลรับไม่คุ้มเหนื่อย ทำอะไร อย่ารีบร้อนระวังจะสะดุดขาเอง สะเดาะเคราะห์บ้าง ชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่านี้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ LOXLEY หรือ KSL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ D และ BROOK

คติวันนี้ “การเดินได้โดยไม่ล้มคือ ความไม่ประมาท แต่การลุกได้ทุกครั้งที่ล้ม.. คือ ความแข็งแกร่ง””