สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 19 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 19 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
VIBHA 1,085,700 1,716,406 13.94%
PSH 200,000 2,170,000 7.83%
HANA 300,000 8,625,000 6.90%
AOT 1,787,100 107,712,075 5.99%
GULF 1,818,000 69,954,250 5.28%
ADVANC 303,300 57,752,550 3.99%
IVL 1,225,400 38,121,825 3.54%
PTG 600,000 9,310,000 3.20%
CENTEL 508,500 10,343,700 3.13%
GLOBAL 341,000 5,101,560 3.13%
ITD 630,000 725,800 3.09%
ANAN 259,100 365,922 2.81%
DTAC 211,800 9,052,725 2.62%
PTTEP 628,800 55,676,575 2.51%
SCC 56,600 19,548,100 2.39%
GFPT 119,500 1,422,900 2.27%
BANPU 3,887,500 29,652,025 2.23%
PSTC 2,400,000 1,008,000 2.06%
PTTGC 933,900 42,901,250 2.04%
HMPRO 759,800 11,410,970 1.97%
CBG 111,200 10,825,875 1.92%
BEM 1,376,800 13,486,360 1.87%
KTB 1,866,700 18,365,350 1.86%
MTC 255,500 13,096,375 1.72%
STA 627,200 10,770,340 1.63%
KBANK 343,800 29,324,700 1.29%
MINT 3,779,400 66,079,080 1.24%
COM7 341,700 8,425,390 1.09%
TOP 271,300 12,534,275 1.08%
BCH 100,000 1,436,640 1.02%
BBL 224,200 21,667,225 1.01%
BGRIM 326,200 15,307,600 1.00%
BDMS 935,400 19,137,670 0.98%
GPSC 281,000 20,600,275 0.98%
SCB 204,200 14,140,325 0.97%
CPF-R 400,000 11,700,000 0.93%
PTT 983,300 36,244,600 0.92%
ERW 384,400 1,074,320 0.82%
PSL 500,000 1,931,768 0.80%
VGI 200,000 1,641,500 0.76%
CPN 68,700 3,409,525 0.70%
STPI 30,500 141,950 0.66%
WHA 573,000 1,607,102 0.66%
SPA 82,500 482,625 0.55%
KTC 62,900 2,367,650 0.51%
RATCH 34,200 2,213,550 0.51%
BJC 34,400 1,315,250 0.50%
KCE 220,000 3,636,000 0.48%
BTS 209,300 2,490,670 0.47%
TCAP 31,400 1,090,275 0.45%
BH 9,800 1,079,600 0.44%
TISCO 34,800 2,364,225 0.43%
CPALL 151,700 10,615,375 0.40%
SUPER 460,000 285,200 0.38%
JAS 199,200 760,788 0.37%
MINT-R 1,100,000 18,750,000 0.36%
THAI 618,600 2,769,366 0.33%
TRUE 545,600 1,831,976 0.32%
TISCO-R 24,000 1,623,650 0.30%
TMB 1,016,700 965,865 0.30%
AWC-R 362,100 1,737,286 0.28%
SAWAD 60,000 3,255,000 0.28%
SIRI 100,000 72,000 0.26%
THANI 150,000 531,000 0.26%
IRPC 421,700 1,248,232 0.24%
AEONTS-R 1,700 224,400 0.22%
PRM 38,000 266,000 0.19%
AOT-R 50,000 3,018,750 0.17%
GPSC-R 50,000 3,725,000 0.17%
OSP-R 15,200 638,400 0.17%
AAV 170,000 302,900 0.15%
TCAP-R 8,000 276,000 0.12%
TU 22,800 285,000 0.12%
CPF 41,300 1,208,025 0.10%
PTTEP-R 25,000 2,218,750 0.10%
AU 29,700 265,660 0.09%
CRC 15,600 557,700 0.08%
BCP-R 10,000 209,000 0.07%
PTTGC-R 30,900 1,421,375 0.07%
GULF-R 16,600 639,100 0.05%
JAS-R 28,000 105,840 0.05%
BGRIM-R 13,500 637,875 0.04%
MBK-R 1,000 15,600 0.04%
SPALI 2,800 39,760 0.04%
MAJOR 5,000 78,500 0.03%
CPN-R 2,200 108,575 0.02%
ICHI 3,000 20,550 0.02%
AWC 9,400 46,436 0.01%
BEM-R 8,000 78,210 0.01%
BTS-R 2,800 33,260 0.01%
CENTEL-R 2,100 42,630 0.01%
ESSO 5,000 30,750 0.01%
KTB-R 9,500 94,205 0.01%
SPRC 6,000 43,800 0.01%
THAI-R 14,900 59,988 0.01%
TOP-R 1,500 69,300 0.01%
MAJOR-R 100 1,570 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น