พลิกโผ! ตัวเลขส่งออก เม.ย.ขยายตัว 2.12% ฟากนำเข้าหดตัวแรง

พลิกโผ! ตัวเลขส่งออก เม.ย.ขยายตัว 2.12% แต่นำเข้าหดตัวแรง

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน เม.ย.63 โดยการส่งออกมีมูลค่า 18,948 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 2.12% จากตลาดคาดว่าจะหดตัว -4.6 ถึง -3% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 16,486 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -17.13% ขณะที่ดุลการค้าเกินดุล 2,462.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับภาพรวมช่วง 4 เดือนแรกของปี 63 (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 81,620 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 1.19% ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 75,224 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -5.72% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 6,396 ล้านเหรียญสหรัฐ