EPG มอบหน้ากากฯ “EP-KARE” เจ้าหน้าที่ ก.เกษตรและสหกรณ์ 2 หมื่นชุด

EPG มอบหน้ากากฯ “EP-KARE” เจ้าหน้าที่ ก.เกษตรและสหกรณ์ 2 หมื่นชุด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 20,000 ชุด จากดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่น และละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น