MCS รับงานใหม่ 1.13 หมื่นตัน ป้อน “Kajima Corporation” เดินเครื่องผลิต ส.ค.นี้

MCS รับงานใหม่ 1.13 หมื่นตัน ป้อน “Kajima Corporation” เดินเครื่องผลิต ส.ค.นี้

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS แจ้งว่า บริษัทได้เซ็นสัญญารับจ้างผลิตงานโครงการใหม่ ของ Kajima Corporation Co., Ltd. ปริมาณน้ำหนักงาน 11,350 ตัน (ไม่รวมงานเพิ่มเติม) มีระยะเวลาผลิตช่วงเดือนส.ค.63-มี.ค.64

คำค้น