QTC มอบถุงปันสุขแก่ชุมชน

QTC มอบถุงปันสุข ในพื้นที่ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้ส่งมอบถุงปันสุข ในโครงการ “QTC มอบถุงปันสุข สู้ภัยโควิด-19” ให้กับ อบต.มาบยางพร โดยมี นายเอกชัย กาญจนสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อลงพื้นที่มอบให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำพริก ไข่เค็ม ปลากระป๋อง ขนม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น